Het SvH-bestuur


 

Hé liefste Humanistiekelingen!

Het is tijd voor een korte voorstelronde van het bestuur van 2020-2021.   Van linksboven naar rechtsonder: Anna Majoor [Publieke Relaties], Huib Pruymboom [Commissaris Extern], Juul Brandsma [Secretaris], Jan de Jong [Voorzitter] en Rosa Mul [Penningmeester].

Het bestuur van de SvH houdt zich bezig met de organisatorische kant van de commissies, de duurzaamheid van de SvH en het faciliteren van nieuwe initiatieven. Wij kijken ernaar uit ons samen met de commissies en de leden in te zetten voor de vereniging! Wij staan altijd klaar voor nieuwe vormen van samenwerking.

Benader ons dus gerust met alle ideeën die opborrelen! Dit kan door ons een mail te sturen (svh@uvh.nl) en als COVID-19 verleden tijd is ons aan te spreken in de gangen van de UvH, binnen te lopen tijdens koffiemomenten of door een briefje in de postbus te gooien (kamer 0.41).