Een ALV: Wat is dat?

Misschien heb je wel eens een e-mail in je inbox gehad om je uit te nodigen voor een ALV. Een boel documenten in de bijlagen en een beetje een vage agenda worden meegestuurd. Gekke woorden slingeren je om de oren: WVTTK, HINWOZL, HR, statuten. Wat betekent dit? Wat is nou eigenlijk een ALV?

Vier keer in het jaar verzamelt de Studievereniging voor Humanistiek haar leden voor een Algemene Leden Vergadering (ALV). Dit is een vergadering waar belangrijke besluiten voor de studievereniging besproken worden. De studievereniging mag namelijk bepaalde keuzes niet alleen maken, maar doet dit samen met haar leden. Zo mogen grote bedragen niet zomaar uitgegeven worden, zeker als ze niet inbegroot zijn, maar moet dit eerst ingestemd worden door de leden.

Ook worden er belangrijke besluiten genomen over de organisatie van de studievereniging. Zo is in 2021 er een meerjarenplan ingestemd en in 2019 een nieuw plan voor het ledenbestand. Buiten dat moet ook het nieuwe bestuur elk jaar ingestemd worden door de leden.

Als je lid bent, betaal je geld om de studievereniging draaiende te houden. Dit betekent ook dat je inspraak hebt in hoe dit draaiende gehouden wordt. Deze inspraak kan je doen tijdens een ALV. ALVs zijn belangrijk en met aanwezig zijn, kan jij een verschil maken in de vereniging.

Maar hoe zit zo’n ALV nou echt in elkaar?  Minimaal drie weken van te voren wordt er een e-mail naar alle leden gestuurd met een uitnodiging om bij deze vergadering te zijn. In deze e-mail wordt er een agenda en mogelijke bijlages meegestuurd. Het is handig deze bijlagen door te nemen voordat je naar de ALV gaat. Dit zijn de bestanden die besproken en mogelijk ingestemd gaan worden. In de uitnodigingse-mail zal ook worden toegelicht waar je aanwezig moet zijn en hoe je je eventueel aan kan melden.

Tijdens de ALV zelf zal elk punt op de agenda behandeld worden. Het punt wordt geïntroduceerd en toegelicht aan de hand van de verstuurde documenten. Dan is er een moment voor mogelijke discussie over het punt en kan er worden gestemd. Bij het instemmen van een punt geldt de regel ‘De meeste stemmen tellen.’ De hoeveelheid stemmen zullen genotuleerd worden, evenals of het punt daarmee ingestemd is of niet.

We nemen als voorbeeld het punt van ‘Truien voor het bestuur’. Het punt zal geïntroduceerd worden en het bestuur zal uitleggen waarom zij denken dat het noodzakelijk is om truien te kopen voor het bestuur. Na deze uitleg kunnen de leden bespreken met elkaar waarom ze dit wel of niet een goed idee vinden. Als dit uitgesproken is, kan er gestemd worden. Wanneer de meerderheid stemt dat de bestuursleden wel een trui mogen kopen, is dit ingestemd en mag het bestuur de kosten voor die truien uitgeven.

Niet alleen het bestuur kan punten voor de agenda insturen, maar ook commissies of leden. Zo kan Levenskunst een aanvraag doen voor een instrument, of de Zindroom voor een nieuwe editing software.

Aan het einde van de vergadering zal er een WVTTK (Wat Verder Nog Ten Tafel Komt) plaatsvinden, waarbij punten die niet op de agenda stonden, maar wel relevant zijn voor bespreking, besproken worden. Hier kan jij nog mogelijke agendapunten inbrengen.

Na afloop van een ALV is er meestal nog een leuke activiteit gepland. Dit kan bijvoorbeeld een online spelletje zijn, of een drankje bij Lebowski. Zo kunnen we altijd gezamenlijk op een leuke manier afsluiten, voor wie daar behoefte aan heeft.

ALVs zijn belangrijk voor de voortgang van de studievereniging. Wil je dus een verschil maken in de vereniging? Wees dan bij de eerstvolgende ALV woensdag 22 september!