UPDATE ALV 9/12


Waarde leden,

Afgelopen 9 december hebben we een ALV gehouden en daarbij zijn de volgende dingen besloten: Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd totdat er een ander voorstel door de leden is gedaan waarover tijdens een volgende ALV gestemd kan worden. Het ledengeld via automatisch incasso is ook goedgekeurd. We pogen dit het derde kwartaal rond te hebben. Het halve lidmaatschap is tevens unaniem goedgekeurd. Dit is louter voor studenten uit het buitenland of studenten die een seminar bij ons doen en niet het hele jaar studeren op de universiteit. Naast deze besluiten bespraken we nog ons lidmaatschap bij IHEYO, ‘groene’ truien voor de DIES en vele andere dingen. Als je meer wilt weten, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden en weest de volgende keer welkom om mee te praten, mee te stemmen of een motie in te dienen!

Namens de Studievereniging voor Humanistiek,

Ymkje S. Faber, voorzitter.


Je kan ook in het rechtermenu met je Facebook-account inloggen in plaats van een nieuwe account aan te maken als je een comment wilt achterlaten.

Een reactie plaatsen