Pluralistiek

Pluralistiek is een beweging van studenten en alumni die aandacht vraagt voor dekoloniale en intersectionele perspectieven ten aanzien van de Universiteit voor Humanistiek en diens praktijken en theorieën. We streven naar onderwijs waarin we ons, ten behoeve van een menswaardige samenleving, laten inspireren door vragen en thema’s rondom onderdrukking vormen en privilege (zoals racisme, validisme, sexisme, transfobie en neurodiversiteit )

We richten ons op twee pijlers: 1) het aanwakkeren van een discours verandering: van schuld en schaamte richting verantwoordelijkheid en diepgaande zelfreflectie. Dit betreft zowel het individuele niveau (de student/medewerker) als het institutionele niveau. 2) het creëren van een verbindend netwerk voor actie in en interactie met mensen, groepen en organisaties in de samenleving wiens perspectief doorgaans structureel wordt buitengesloten. We willen de monocultuur van kennis doorbreken en de pluraliteit van kennis erkennen en ruimte geven.

Door middel van onder andere filmavonden, podcasts, gesprekken, leesgroepen en netwerken kan de UvH werkelijk een inclusieve plek worden, met sensitiviteit voor eigen denkbeelden, patronen, methoden, curriculum en positie. Op deze manier hopen wij dat het gesprek (vaker) geopend kan worden over thema’s die doorgaans weinig aandacht krijgen op de universiteit.

“When we have to think strategically, we also have to accept our complicity: we forgo any illusions of purity; we give up the safety of exteriority.

If we are not exterior to the problem under investigation, we too are the problem under investigation. Diversity work is messy, even dirty, work.”

Sara Ahmed, Living a Feminist Life – 

De leden

  • Berend Corstens
  • Floor Glastra van Loon
  • Gina Gommer
  • Tessa Heethaar
  • Kirsten de Koster
  • Limor Reshef
  • Bob Verhoeven
  • Farach Winter